Eesti Lasteneuroloogide Selts asutati Tallinnas 11.10.2013  Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliiniku ja Tallinna Lastehaigla lasteneuroloogide ühisseminaril.
Seltsi peamisteks eesmärkideks on sertifitseerida lasteneurolooge ja igakülgselt arendada lasteneuroloogia eriala Eestis.
Meie hulka on oodatud kõik Eestis tegutsevad lasteneuroloogid ja lasteneuroloogiaga tihedalt seotud teiste erialade esindajad.