Materjalid on kättesaadavad Eesti Lasteneuroloogide Seltsi liikmetele.