Juhatus, valitud asutamiskoosolekul 11.10.2013

 

President dots. Inga Talvik

Asepresident dr. Valentin Sander

Aupresident prof. Tiina Talvik

Sekretär dr. Klari Noormets